Mama Creative Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
Yksityisyytesi on meille tärkeää ja se, että tiedät miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä Mama Creative Oy:n (2954885-4) rekisterinpitäjänä suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöitä, jotka jakavat henkilötietonsa kanssamme joko suorasti tai epäsuorasti, työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme, nettisivujemme, sähköpostitse, postitse tai muiden palveluidemme kautta.

Päivitetty viimeksi 24.4.2021

Yleistä
Mama Creative Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta voimme lisätä henkilön Mama Creative Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteriin.

Rekisterinpitäjä
Mama Creative Oy (Y-tunnus: 2954885-4)
Leiviskätie 3 D 49, 00440 Helsinki
puh. +358 50 382 4811

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Iiro Romppanen
Leiviskätie 3 D 49, 00440 Helsinki
puh. +358 50 382 4811

Rekisterin nimi
Mama Creative Oy asiakas-, laskutus- ja sidosryhmärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) sopimukseen, jossa asiakas on osapuolena, hänen henkilötietojaan saa käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen ylläpitoon
Mama Creative Oy:n toiminnan, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen
Asiakaskokemuksen parantamiseen
Markkinointiin ja myyntiin
Tiedottamiseen
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 

Rekisterin tietosisältö
Mama Creative Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Osoitetiedot
Yritys
Video- tai valokuvatuotannon roolitukseen liittyvät sähköpostit, jotka Mama Creative vastaanottaa roolin hakijalta, voi sisältää muitakin tietoja kuten roolin hakijan kuvia, pituus, vaatekoko ja muita ruuminrakenteeseen tai ulkonäköön liittyviä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan asiakkaalta Mama Creative Oy:n kotisivuilla lähetetyistä viesteistä ja lomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas on luovuttanut tietojaan.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Yritysten yhteyshenkilöt saattavat lisäksi pyytää rekisterinpitäjää lisäämään rekisteriin yrityksestä myös muita yhteyshenkilöitä, joiden on tarpeen saada Mama Creative Oy:n liittyvää viestintää.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Mama Creative: järjestelmästä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
Muiden Mama Creative Oy:n vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi
 

Evästeet kotisivuilla
Mama Creative Oy: kotisivuilla käytetään evästeitä, jotta sivustoa voidaan kehittää palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Tietoja voidaan hyödyntää palveluiden, tuotteiden ja verkkosivuston kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Kolmansien osapuolten evästeet
Mama Creativen sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sen, miten olet käyttänyt tätä verkkosivustoa, laatii verkkosivustojen ylläpitäjiä varten raportteja verkkosivustojen käyttötavoista ja tuottaa muita verkkosivustojen ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita.

Tämä verkkosivusto käyttää Google Ads -verkkomainostusohjelmaa, ja sen puitteissa Conversion Tracking -seurantaa. Tässä Google Ads asettaa tietokoneeseesi evästeen, jos olet tullut jonkin Google-ilmoituksen kautta meidän verkkosivustollemme. Näiden evästeiden tarkoitus ei ole henkilökohtainen tunnistus. Kun käyttäjä käy verkkosivustomme tietyillä sivuilla ja eväste ei ole vielä umpeutunut, me ja Google voimme tunnistaa, että käyttäjä on näpäyttänyt ilmoitusta ja hänet on sieltä johdettu eteenpäin tälle sivulle. Jokainen Google Ads -asiakas saa erillisen evästeen. Siten evästeitä ei voi seurata Ads-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Conversion-evästeiden kautta saatujen tietojen tarkoituksena on laatia niiden Ads-asiakkaiden Conversion-tilastoja, jotka ovat suostuneet Conversion-seurantaan. Asiakkaat saavat tietää niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ovat näpäyttäneet heidän ilmoitustaan ja jotka on ohjattu eteenpäin jollekin Conversion Tracking -merkin sisältävälle sivulle. He eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, joilla käyttäjät voidaan tunnistaa. Jos et halua osallistua Tracking-seurantaan, voit helposti deaktivoida tämän Google Conversion Tracking -evästeen internet-selaimesi käyttäjäasetusten kautta. Sinua ei silloin oteta mukaan Conversion Tracking -tilastoihin.

Sivustomme käyttää myös Google Tag Manager, Google Fonts sekä YouTube -palveluita. Myös näissä palveluissa ei kerätä mitään sellaisia tietoja, jotka voivat viitata johonkin yksittäiseen henkilöön, vaan tiedot kerätään vain anonymisoidussa muodossa, jotta voimme paremmin suunnitella internet-sivuamme sinua varten.

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä: https://policies.google.com/privacy

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Esimerkiksi tilintarkastajalla on pääsy henkilötietoja sisältävään järjestelmään tarkastushetkellä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa. Esimerkiksi Mama Creative Oy:n toimihenkilöihin kuuluvien henkilöiden tiedot julkaistaan yrityksen kotisivuilla: https://mamacreative.fi/yhteystiedot/.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Edellä mainitun rajoittamatta suoritettaessa toimeksiantoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietoja voidaan siirtää toimeksiannon kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Paperiset dokumentit löytyvät asianmukaisesti lukitusta arkistoa, jonne on pääsy vain määrätyiltä henkilöiltä.

Asiakastietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Pääsy rekisterinpitäjän tiloihin on rajattu henkilökohtaisin kulkuoikeuksin, joita myönnetään ainoastaan organisaation nimetyn yhteyshenkilön / yhteyshenkilöiden pyynnöstä. Kulkuoikeudet tiloihin on omassa, organisaation tilat käsittävässä kulkualueessa sekä yleisavaimen oikeuksissa. Yleisavainoikeudet ovat vartiointiliikkeellä, pelastuslaitoksen avaimessa, kiinteistön omistajien edustajilla ja huoltofirmoilla. Muilla tahoilla ei ole pääsyä organisaation tiloihin.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen iiro@mamacreative.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että pyyntö tulee eri sähköpostiosoitteesta kuin mikä Mama Creative Oy:n rekisterissä on merkitty henkilön sähköpostiosoitteeksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen iiro@mamacreative.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että pyyntö tulee eri sähköpostiosoitteesta kuin mikä Mama Creative Oy:n rekisterissä on merkitty henkilön sähköpostiosoitteeksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen muutosoikeus
Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Yhteystiedot
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: iiro@mamacreative.fi