Esittelyvideo

Video on erinomainen tapa kertoa ytimekkäästi ja näyttävästi yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta. Yritys- tai esittelyvideo kannattaa aina suunnitella käyttötarkoitus ja kohderyhmä mielessä pitäen. Toteutustapoja on monia!
Monipuolista videotuotantoa
Tuotevideo

Esittelyvideon tarkoitus on nimensä mukaisesti esitellä jotakin, on se sitten yritys, tuote, palvelu tai vaikkapa brändin vastuullisuussuunnitelma. Yleinen yritysesittelyvideo on hyvin pitkälti sama asia kuin brändifilmi, mutta yritysesittelyvideon sisältö on usein hieman asiapitoisempaa, kun taas brändifilmissä pyritään monesti brändin ja sen olemassaolon tarkoituksen esilletuomisen lisäksi vetoamaan katsojan tunteisiin. Myös esimerkiksi yrityksen historiikkivideo tai henkilöstöesittelyvideo ovat esittelyvideoita siinä missä yritysesittelyvideokin.
 
Esittelyvideolla voidaan myös esitellä tuotteen tai palvelun ominaisuuksia mainosvideota tarkemmin. Mainosvideolla keskitytään usein myymään mahdollisimman tehokkaasti, kun taas esittelyvideon päätavoitteena on informaation välittäminen. Varsinkin monimutkaisemmissa tuotteissa tai palveluissa esittelyvideo on hyvä vaihtoehto tai lisä mainosvideolle, sillä näissä tapauksissa ostopäätöksen tekeminen vaatii potentiaaliselta asiakkaalta enemmän tiedonhankintaa kuin vaikkapa limsapullon ostaminen. Esittelyvideolla asiakkaan tiedonhankintaa voidaan helpottaa ja samalla myötävaikuttaa ostopäätöksen syntymiseen.